Teruntuk Para Ibu, Terima Kasih

Ibu, terima kasih telah menjadi oase di kehidupanku yang gersang.
Ibu, terima kasih atas kesabaranmu yang seluas samudera.
Ibu, terima kasih telah mengajarkanku banyak hal yang menghebatkan.
Ibu, terima kasih sudah membersamaiku di saat susah maupun senang.
Ibu, terima kasih atas doa-doa baik yang kau panjatkan.
Ibu, terima kasih untuk kasih sayang tak terhingga.
Ibu, engkaulah bidadariku.
_________________________
Selamat Hari Ibu, teruntuk para ibu hebat di mana pun.