Amalan Yaumi

e5a0f8ad-a803-4e2d-89e7-16d0665a1a1b

Zayd Ambari – 12 Januari

Tanggal

Salat Wajib

Salat Duha

Puasa Sunah

Qiyamul Lail

Dzikir Pagi

Dzikir Petang

: 2024-01-12

: Subuh, Zuhur, Asar, Magrib, Isya

: Ya

: Ya

: Ya

: Ya

: Ya

Sedekah

Baca Buku

Judul Buku

Olahraga

Olahraga lainnya

Foto

: Ya

: Ya

: Kaum rebahan bawa perubahan

: Tidak