Amalan Yaumi

20230329_070942

Maghfira Nadya Salsabila – 13 Januari 2024

Tanggal

Salat Wajib

Salat Duha

Puasa Sunah

Qiyamul Lail

Dzikir Pagi

Dzikir Petang

: 2024-01-13

: Halangan

: Berhalangan

: Berhalangan

: Berhalangan

: Ya

: Ya

Sedekah

Baca Buku

Judul Buku

Olahraga

Olahraga lainnya

Foto

: Ya

: Ya

: Pribadi Hebat - Hamka

: Lainnya

: Jalan kaki 90 menit