Amalan Yaumi

pp_linkedin-removebg-preview

Athallah Naufal Kur’anityo – 18 Januari 2024

Tanggal

Salat Wajib

Salat Duha

Puasa Sunah

Qiyamul Lail

Dzikir Pagi

Dzikir Petang

: 2024-01-18

: Subuh, Zuhur, Asar, Magrib, Isya

: Ya

: Ya

: Ya

: Ya

: Ya

Sedekah

Baca Buku

Judul Buku

Olahraga

Olahraga lainnya

Foto

: Ya

: Ya

: Atomic habits, emotional intelligence

: Lainnya

: jalan